Fotografie dinspre Zlasti


In grupul de constructii ce se vad in fata Castelului in dreptul lui functiona atelierul Hunedoara: "Atelierul Hunedoara de pe valea Zlaştiului a fost construit în 1782 pe malul pârâului Zlaşti, în amonte de Castelul Huniazilor (cartierul se numeşte şi astăzi "Bănie", adică atelier). Iniţial, dispunea de cuptoare cu vatră deschisă pentru obţinerea fierului direct din minereu şi de trei ciocane pentru forjarea lupelor, fiind în funcţiune aproape 100 ani. În 1869 s-a transformat în atelier de sape (Hauenschmiede), dotat cu trei vetre pentru încălzirea semifabricatelor de oţel şi patru ciocane pentru forjarea uneltelor. Monografia din 1872, îl menţionează ca atelier de sape. Mai târziu, nefiind rentabil, este arendat unui particular. La începutul celui de-al optulea deceniu al secolului al XIX-lea, este scos definitiv din funcţiune (prezentând şi un permanent pericol de incendiu pentru Castelul Huniazilor) pentru a se asigura apa râului Zlaşti în exclusivitate Uzinei de Fier din Hunedoara, a cărei construcţie începuse. "

0 Comments:

Post a Comment